Ogrzewanie domu jednorodzinnego gazowym kotłem z zamkniętą komorą spalania

Budowa i remont
sobota, 28 marca 2015 16:58

ogrzewanieWiele osób po podjęciu decyzji o budowie lub zakupie domu jednorodzinnego w stanie surowym zamkniętym staje przed problemem rozwiązania sposobu ogrzewania. Istnieje wiele sposobów w zależności od możliwości zasilenia źródła ciepła w paliwo: gazowe, stałe, elektryczne lub inne np. pompy ciepła.

Poniżej przedstawimy Państwu ogrzewanie z gazowym kotłem kondensacyjnym z zamkniętą komorą spalania, zasobnikiem ciepłej wody użytkowej, grzejnikami oraz obiegami podłogowymi w wybranych pomieszczeniach – Dlaczego takie?

Jest to najmniej skomplikowane rozwiązanie ze względów technicznych, najmniej angażujące finansowo, bezpieczne i co najważniejsze nie wymagające dużych nakładów finansowych utrzymujących urządzenia w dobrym stania technicznym, co gwarantuje wieloletnią bezawaryjną pracę. Oczywiście dobór kotła, grzejników, średnic rur oraz wielkość pętli ogrzewania podłogowego najlepiej zlecić projektantom, a montaż wyspecjalizowanej firmie.

I tu warto wspomnieć, że najtańsza nie zawsze oznacza najlepsza.

Poniżej prezentujemy krótkie opisy poszczególnych elementów stanowiących łącznie całość systemu oraz informacje z zakresu Prawa Budowlanego umożliwiające wykonanie oraz informacje wpływające na gwarancje urządzeń.

Ogólnie wykonanie systemu ogrzewania z kotłem gazowym wymaga pozwolenia na budowę osobno lub w ramach budowy domu i wydawane jest na podstawie projektu budowlanego opracowanego przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia.

Instalacja gazowa:

Ograniczymy się tutaj do instalacji gazowej, czyli od zaworu głównego do kotła co zazwyczaj stanowi część instalacji wewnątrz budynku. Instalację taką można wykonać z rur stalowych łączonych przez spawanie, miedzianych łączonych przez lut twardy lub inny sposób, jeżeli spełniają one wymagania szczelności i trwałości określonej w Polskiej Normie. Każdy właściciel domu, w którym znajduje się instalacja gazowa ma obowiązek raz w roku wykonywać przegląd instalacji gazowej przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje. Przegląd taki jest wymagany również przez firmy ubezpieczeniowe mające wypłacić odszkodowanie za zdarzenie, które miało związek z instalacją gazową.

Kocioł i osprzęt:

Źródło ciepła naszego ogrzewania stanowi wiszący kocioł kondensacyjny z zamkniętą komorą spalania na gaz ziemny (jeżeli jest sieć gazowa w terenie zewnętrznym) lub gaz płynny (propan lub propan-butan). Praca takiego kotła powinna być sterowana od temperatury zewnętrznej mierzonej zewnętrznym czujnikiem temperatury, o czym warto pamiętać przed wykonaniem tynków, ze względu na przygotowania przewodu od czujnika do kotła. Taka współpraca umożliwi pracę kotła po tzw krzywej grzewczej, która ustala temperaturę zasilania w zależności od pogody i w okresach wyższych temperatur na zewnątrz dostarcza do grzejników niższą temperaturę wody ograniczając zużycie gazu.

Dla dostarczenia powietrza do spalania i usuwania spalin wykorzystujemy koncentryczny komin – czyli rura w rurze. Wewnętrzną rurą odprowadzamy spaliny, a zewnętrzną doprowadzamy powietrze. Rozwiązanie takie umożliwia pracę kotła niezależnie od powietrza w pomieszczeniu.

Na montaż komina współpracującego z kotłem oraz wentylację grawitacyjną pomieszczenia po wykonaniu należy uzyskać opinię kominiarską, którą należy przedstawić w Nadzorze Budowlanym zgłaszając zakończenie budowy domu.

Kocioł gazowy wymaga przeglądów rocznych przez autoryzowany serwis co jest warunkiem gwarancyjnym producenta. Warto takie przeglądy wykonywać również po upływie gwarancji.

Zasobnik ciepłej wody użytkowej:

Jest to zbiornik podgrzewany przez Nasz kocioł w celu zapewniania temperatury ciepłej wody na poziomie 55 – 60 st. C. Dobierając pojemność zasobnika warto uwzględnić ilość osób – dla rodziny 3 – 4 osobowej pojemność zasobnika powinna wynosić 150 l. Przy wykonywaniu instalacji zimnej i ciepłej wody warto uwzględnić instalację zapewniającą cyrkulację ciepłej wody między zasobnikiem, a punktami czerpalnymi, zapewniając tym samym możliwość natychmiastowego skorzystania z ciepłej wody. Aby ograniczyć zużycie energii elektrycznej i gazu cyrkulacje ciepłej wody można wyposażyć w programator czasowy włączający pompę w dowolnym ustalonym przez nas czasie.

Część instalacji bezpośrednio oddającej ciepło do naszych pomieszczeń, jak wspomniano wcześniej, stanowić mogą obiegi z grzejnikami np. płytowymi, pętle ogrzewania podłogowego lub system mieszany. Poniżej krótko na przykładzie systemu mieszanego.

Nasze ogrzewanie podłogowe możemy wykonać z rur wielowarstwowych – są to rury składające się z warstwy wewnętrznej i zewnętrznej, z polietylenu z wkładką stabilizującą z aluminium. Charakteryzują się dużą odpornością na wysokie temperatury i ciśnienie, mają wysoki współczynnik przewodzenia ciepła i małą rozszerzalność cieplną, łączone są ze sobą za pomocą kształtek zaprasowywanych - wszystkie te zalety można wykorzystać do zbudowania systemu grzewczego, jak i również do instalacji wody zimnej i ciepłej. Rury dla ogrzewania grzejnikowego i dla wody użytkowej układa się na posadzkach przed wykonaniem warstwy izolacji ze styropianu i docelowej warstwy posadzki jastrychowej oraz w bruzdach ściennych – należy pamiętać, że rury montujemy w izolacji ze względu na oszczędność energii cieplnej, ale również ze względu na wymagania przepisów technicznych w tym zakresie – każdy kto chce zamontować rury w osłonach z tworzywa sztucznego tzw. peszlach chce tylko zaoszczędzić koszty montażu, co przełoży się później na wyższe koszty eksploatacyjne. Rury ogrzewania podłogowego układamy w pętle przed wykonaniem posadzki jastrychowej na warstwie izolacji czyli na styropianie.

Obiegi grzejnikowe i ogrzewania podłogowego podłączamy do elementów zwanych rozdzielaczami, które montujemy najczęściej w ścianie dowolnego pomieszczenia. Do rozdzielaczy podłączone są główne piony zasilania i powrotu wody grzewczej z kotłowni. Obiegi z grzejnikami podłączamy do rozdzielaczy bezpośrednio za pomocą złączek skręcanych, a regulacje realizujemy zaworami termostatycznymi zamontowanymi na grzejnikach. Pętle ogrzewania podłogowego podłączamy do rozdzielaczy z zaworem RTL na powrocie z pętli. Zawór RTL ma za zadanie ograniczyć temperaturę wody wracającej z pętli. Odpowiednią nastawą zaworu można spowodować, że temperatura powierzchni grzejącej czyli posadzki będzie niższa lub wyższa w zależności o upodobań użytkownika.

Jeśli mieliby Państwo pytania zapraszam do kontaktu.

mgr inż. Marek Halicki

Nesko Marek Halicki

www.nesko.com.pl

Komentarze   

 
0 #1 profile 2018-11-01 12:49
Need cheap hosting? Try webhosting1st, just $10 for an year.

Cytować
 

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież