MDM - czyli Mieszkanie Dla Młodych

Finanse
wtorek, 18 marca 2014 13:50

 

MDM czyli „Mieszkanie Dla Młodych”

1 stycznia 2014 r. ruszył rządowy program dla młodych ludzi, którzy marzą o swoim pierwszym mieszkaniu. Uzyskali oni tym samym szansę ubiegania się o kredyt z dopłatą. Na dzień dzisiejszy udział w programie biorą banki:

  • PKO BP SA – Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna –                   od 2.01.2014 r.
  • Bank PKO SA – Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna – od 2.01.2014 r.
  • Getin Noble Bank Spółka Akcyjna – od 4.02.2014 r.
  • Bank Polskiej Spółdzielczości Spółka Akcyjna – od 1.04.2014 r.
  • Alior Bank Spółka Akcyjna – od 3.02.2014 r.
  • Bank SGB SA – Bank Spółdzielcza Grupa Bankowa Spółka Akcyjna – od 10.02.2014 r.
  • BOŚ Bank SA – Bank Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna – od 31.03.2014 r.

Wsparcie młodych ludzi w programie „Mieszkanie Dla Młodych” polega na pokryciu części wkładu własnego i spłacie części kredytu mieszkaniowego ze środków budżetu państwa za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego (jedyny bank państwowy) i banków udzielających kredytów hipotecznych.

Osobami, które mogą uczestniczyć w programie są małżonkowie, osoby samotnie wychowujące dzieci, lub osoby samotne tzw. single. Ważne jest tutaj jednak zachowanie kryterium wiekowego 35 lat (dla małżonków wiek jednego z nich).

Mieszkanie Dla Młodych to program, który polega na jednorazowym dofinansowaniu wkładu własnego do zakupu mieszkania. Wkładem własnym może być tutaj kredyt hipoteczny. Klient/klienci zwraca się z prośbą do banku komercyjnego, który podpisał umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego o uruchomienie kredytu. Bank kredytujący po uruchomieniu kredytu pomniejsza kwotę kapitału o wartość dofinansowania i ubiega się od BGK o zwrot środków dofinansowania z budżetu państwa.

Program ten obejmuje jedynie nowo wybudowane lokale mieszkalne lub domy jednorodzinne pochodzące z rynku tzw. pierwotnego i są zakupione od podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą (deweloper lub spółdzielnia mieszkaniowa). Jeśli chodzi o domy jednorodzinne rząd zezwala aby dom był budowany systemem gospodarczym czyli beneficjenci sami mogą wybudować dom ale wtedy dofinansowanie jest zwracane w podatku VAT.

Wysokość wsparcia jest szczegółowo określona w ustawie z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi (Dz.U. 2013 poz. 1304) i wynosi:

  • dla singli i bezdzietnych małżeństw – 10% wartości nieruchomości, dofinansowanie do    50 m2, (maksymalna wielkość mieszkania 75 m2 i 100 m2 dom jednorodzinny);
  • dla małżeństw i osób samotnie wychowujących dzieci – 15% wartości nieruchomości, dofinansowanie do 50 m2, (maksymalna wielkość mieszkania 75 m2 i 100 m2 dom jednorodzinny);
  • dla osób korzystających z programu, którym urodzi się trzecie lub następne dziecko w okresie 5 lat od zakupu nieruchomości, można się starać o kolejne 5% dopłaty. W tym przypadku rodzic w ciągu 6 miesięcy od urodzenia lub przysposobienia dziecka składa wniosek o dofinansowanie 5% w programie „Mieszkanie Dla Młodych”. Dopłata taka ma charakter jednorazowy i nie można więcej się o nią starać.

Należy również wspomnieć o limitach ceny mieszkania, które można kupić w ramach programu.

Poniżej podane są województwa, miasta i gminy oraz ceny 1 m2 do których przyznawane jest dofinansowanie. Nie znaczy to oczywiście że musimy szukać dewelopera który sprzeda mieszkanie w takiej cenie, jednak musimy pamiętać że dofinansowanie będzie liczone do tej kwoty.

Limity cenowe na 1 kwartał 2014 r.

Lp.

województwo

Miasta

Ceny 1m2

1

dolnośląskie

miasto Wrocław

4 774,0 zł

gmina przyległa do miasta

4 319,7 zł

pozostałe gminy

3 865,4 zł

2

kujawsko-pomorskie

miasto - Bydgoszcz i Toruń

4 439,6 zł

gmina przyległa do miasta

4 043,1 zł

pozostałe gminy

3 646,5 zł

3

lubelskie

miasto - Lublin

4 230,5 zł

gmina przyległa do miasta

3 564,5 zł

pozostałe gminy

2 970,4 zł

4

lubuskie

miasto - Gorzów Wielkopolski i Zielona Góra

4 251,5 zł

gmina przyległa do miasta

4 092,6 zł

pozostałe gminy

3 933,6 zł

5

łódzkie

miasto - Łódź

5 031,4 zł

gmina przyległa do miasta

4 445,7 zł

pozostałe gminy

3 859,9 zł

6

małopolskie

miasto - Kraków

4 894,5 zł

gmina przyległa do miasta

4 568,0 zł

pozostałe gminy

4 241,6 zł

7

mazowieckie

miasto - Warszawa

5 864,7 zł

gmina przyległa do miasta

4 404,8 zł

pozostałe gminy

3 670,7 zł

8

opolskie

miasto - Opole

4 207,8 zł

gmina przyległa do miasta

4 037,6 zł

pozostałe gminy

3 868,2 zł

9

podkarpackie

miasto - Rzeszów

4 105,2 zł

gmina przyległa do miasta

3 678,1 zł

pozostałe gminy

3 251,1 zł

10

podlaskie

miasto - Białystok

4 225,1 zł

gmina przyległa do miasta

3 868,7 zł

pozostałe gminy

3 512,3 zł

11

pomorskie

miasto - Gdańsk

5 682,1 zł

gmina przyległa do miasta

5 171,9 zł

pozostałe gminy

4 661,8 zł

12

śląskie

miasto - Katowice

4 695,4 zł

gmina przyległa do miasta

4 284,5 zł

pozostałe gminy

3 873,7 zł

13

świętokrzyskie

miasto - Kielce

4 537,8 zł

gmina przyległa do miasta

3 686,7 zł

pozostałe gminy

3 072,2 zł

14

warmińsko-mazurskie

miasto - Olsztyn

4 730,6 zł

gmina przyległa do miasta

4 227,6 zł

pozostałe gminy

3 724,6 zł

15

wielkopolskie

miasto - Poznań

5 604,5 zł

gmina przyległa do miasta

4 639,8 zł

pozostałe gminy

3 866,5 zł

16

zachodniopomorskie

miasto - Szczecin

4 339,5 zł

gmina przyległa do miasta

4 127,2 zł

pozostałe gminy

3 914,9 zł

Należy również pamiętać, że ustawodawca określa w ustawie minimalny okres kredytowania       i jest to minimum 15 lat (Ustawa z dnia 27 września 2013 r. art. 6 pkt 1, ppkt. 4), oczywiście może być więcej jeśli zdolność kredytowa nie pozwala na 15 lat.

W ustawie określona jest również waluta kredytowania i jest nią jedynie polski złoty.

Inną kwestią którą należy poruszyć jest również sprawa posiadania innego mieszkania. Ustawodawca wyraźnie określa jacy beneficjenci mogą przystąpić do programu. Art. 4 określa, kto może starać się o dofinansowanie, i tak:

a) wnioskodawca złozył wniosek o dofinansowanie najpóźniej do koća roku kalendarzowego, w którym ukończył 35 lat;

b) wnioskodawca do dnia nabycia mieszkania nie był:

- właścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego,

- osobą, której przysługuje własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny,

- właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny.

Ustawa określa również zasady, kiedy wnioskodawca może stracić dofinansowanie. Wśród nich jest zbycie prawa własności w ciągu 5 lat od nabycia nieruchomości w ramach programu, wynamie lub użyczy mieszkanie, zmieni sposób użytkowanie mieszkania w sposób uniemożliwiający zaspokajanie własnych potrzeb mieszkaniowych (czyli przerobi mieszkanie na lokal służący do działalności gospodarczej), lub uzyska prawo własności lub własności do innego mieszkania (jedynym wyłączneiem jest otrzymanie nieruchomości w drodze spadku lub zawarcia małżeństwa). Jeżeli takie przesłanki zajdą, kredytobiorca musi zwrócić kwotę dopłaty w wysokości proporcjonalnej do okresu, który pozostał do końca okresu 5-ciu lat.

                                                                                              HCh

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież